ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου
Αίτηση Αναφοράς Αιτήματος Καθημερινότητας


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση Χορήγησης Έγκρισης Συμμετοχής Σε Εμποροπανήγυρη


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Αίτηση Βεβαίωσης Αγροτικής Άδειας Στρατιώτη
Αίτηση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας
Αίτηση Βεβαίωσης Ταυτοπροσωπίας
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Εγγραφής Στα Μητρώα Αρρένων
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Αγαμίας
Γενική Αίτηση Ληξιαρχείου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ
Αίτηση Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων
Αίτηση Πάγιας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Αίτηση Σύνδεσης Στο Δίκτυο Αποχέτευσης
Αίτηση - Δήλωση Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων 0.5%
Αίτηση Απαλλαγής - Μείωσης Δημοτικών Τελών
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ακινήτων
Αίτηση Αλλαγής Ονόματος Λογαριασμού Ύδρευσης
Αίτηση Αλλαγής Ονόματος Λογαριασμού Κοιμητηρίου
Αίτηση Δήλωσης Κοιμητηρίου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης Σε Πληγέντες Από Φυσική Καταστροφή